Úvodní slovo

**************************

Pěst byla nejpřirozenější zbraní primitivních lidí. Počátky pěstních zápasů u kulturních národů jsou kladeny do doby bronzové. V Mezopotámii byl objeven reliéf znázorňující dva muže v typickém       boxerském postoji.
Nejstarším písemným záznamem o pěstním souboji je Homérova Iliada. Ve starém Řecku se box nazýval pygmé.Bojovalo se na volném prostranství, boxeři si omotávali ruce řemínky, později do nich přidávali kovové trny. Byly dovoleny všechny údery, zakázáno bylo jen držení. Bojovalo se až do úplného rozhodnutí. Do programu starověkých olympijských her byl box zařazen na 23. olympiádě r. 688 př. n. l.
Jako moderní sport se objevil box začátkem 18. stol. v Anglii. Londýnský mistr šermu James Figg otevřel v r. 1719 první boxerskou školu, sestavil základní pravidla a vytvořil výcvikový systém.     Na evropský kontinent a do USA se box začal šířit začátkem 19. století, k nám pronikl až o sto let později.
Stránky jsou prozatím ve výstavbě, tak prosím omluvte většinu nefungujících odkazů.
Upozorňuji rovněž, že všechny texty zde uvedené, podléhají zákonu o ochraně autorských práv a jakékoliv jejich kopírování a zneužití se trestá dle zákona! Pouze autor má povolení vkládat texty na jiné stránky. Některé z nich jsou již na serveru https://cs.wikipedia.org, vložené majitelem a autorem těchto stránek a textů, jenž tam vkládá pod uživatelským jménem AnkaElektro.

   

Pěst byla nejpřirozenější zbraní primitivních lidí.